Pradžia / Aktualijos / VATESI: branduolinės saugos lygis Lietuvoje 2018 metais buvo priimtinas

VATESI: branduolinės saugos lygis Lietuvoje 2018 metais buvo priimtinas

VATESI: branduolinės saugos lygis Lietuvoje 2018 metais buvo priimtinas

Apibendrinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) specialistų 2018 m. atliktų patikrinimų rezultatai rodo, kad ūkio subjektų eksploatuojamuose branduolinės energetikos objektuose yra užtikrinamas priimtinas branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygis, ūkio subjektai tinkamai vykdo branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę bei kitus Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus branduolinio ginklo neplatinimo srityje.

2018 m. įvykių, kurie turėtų įtakos branduolinės saugos užtikrinimui, nebuvo. Pagal VATESI reikalavimuose nustatytus informavimo kriterijus, 2018 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė pranešė apie 2 neįprastuosius įvykius (2017 m. – 4), visi jie pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (angl. INES) buvo klasifikuoti žemiau skalės ribų, 0 lygiu. Šių neįprastųjų įvykių metu darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidai į aplinką nepateko.

Per 2018 m. VATESI specialistai atliko 60 ūkio subjektų veiklos patikrinimų (2017 m. – 49). Dažniausiai tikrinta VĮ Ignalinos atominė elektrinė – 47 kartus. Po 1 kartą buvo tikrinta kaip apskaito ir kontroliuoja turimas branduolines medžiagas UAB „Lokmis“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Radiacinės saugos centras, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, VĮ Radioaktyviųjų atliekų agentūra, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos bei kaip yra pasirengę veiklai branduolinės energetikos objekte, jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje UAB „Monrema“, AB „Montuotojas, UAB „BSS grupė“, UAB „Corpus A“, UAB „Biuro“ ir UAB „Emplonet“. Taip pat patikrinta ar Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos atominės elektrinės rinktinė tinkamai užtikrina radiacinę saugą naudodama ir saugodama jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.

2018 m. patikrinimų buvo suplanuota daugiau dėl ūkio subjektų, kuriems buvo išduotos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte bei mažų kiekių branduolinių medžiagų turėtojų, kurie yra tikrinami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per trejus ir penkerius metus.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės patikrinimų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas saugos reikalavimams vykdant galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, senėjimo valdymą. Taip pat buvo tikrinama, kaip vykdomi saugos reikalavimai atliekant bandymus, kurių metu naudojamos branduolinės ar branduolinio kuro ciklo medžiagos, kaip vykdomi nebereikalingų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai, tvarkomos radioaktyviosios atliekos, kaip užtikrinama branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų radiacinė ir fizinė sauga, avarinė parengtis, kaip vykdomi šios įmonės darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų tinkama kvalifikacija. Taip pat tikrinta, kaip įmonė kontroliuoja ir apskaito branduolines medžiagas bei atitinka radiacinės saugos reikalavimus naudodama ir saugodama jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.

2018 m. atliktų patikrinimų metu buvo nustatyta 13 pažeidimų (2017 m. – 29), kurie buvo susiję su netinkamu silpno grunto pašalinimu iš aikštelės, kurioje planuojama statyti radioaktyviųjų atliekų atliekyną, su panaudotam branduoliniam kurui tvarkyti ir saugoti naudojamų kėlimo įrenginių eksploatavimo instrukcijų trūkumais ir su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu. Ūkio subjektams nustatyta tvarka taikytos poveikio priemonės – privalomi vykdyti nurodymai.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) vykdo branduolinės energetikos saugos reglamentavimą ir priežiūrą Lietuvoje.

PRANEŠĖ: ASTA MENSONĖ, VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA (VATESI)

Taip pat skaitykite

Už saviizoliacijos ir karantino taisyklių pažeidimus – beveik dešimt kartų didesnės baudos

Už saviizoliacijos ir karantino taisyklių pažeidimus – beveik dešimt kartų didesnės baudos

Siekdama apsaugoti visuomenę nuo koronaviruso tolesnio plitimo ir sudrausminti karantino taisyklių nesilaikančius asmenis, Vyriausybė pritarė …

Parašykite komentarą